Terug naar de hoofdpagina

FIRE RED & LEAF GREEN TM/HM LIJSTTM
Lokatie
Waar te vinden
01 - Focus Punch

Saffron City

Silph Co, 5e verdieping

02 - Dragon Claw

Victory Road

Begane grond, rechtertrap bij binnenkomst van Victory Road

03 - Water Pulse

Cerulean City

Gym, na het verslaan van Misty

04 - Calm Mind

Saffron City

Gym, na het verslaan van Sabrina

05 - Roar

Celadon City
Mt. Moon

Department Store
Net buiten de grot

06 - Toxic

Fuchia City

Gym, na het verslaan van Koga

07 - Hail

Victory Road

Victory Road

08 - Bulk Up

Saffron City

Silph Co, 7e verdieping

09 - Bullet Seed

Mt. Moon

In de grot

10 - Hidden Power

-

-

11 - Sunny Day

Fuchia City

Safari Zone

12 - Taunt

Celadon City

Game Corner, Team Rocket basis

13 - Ice Beam

Celadon City

Game Corner

14 - Blizzard

Cinnibar Island

Pokemon Mansion

15 - Hyper Beam

Celadon City

Department Store

16 - Light Screen

Celadon City

Department Store

17 - Protect

Route 10

Power Plant

18 - Rain Dance

Route 15

Route 15

19 - Giga Drain

Celadon City

Gym, na het verslaan van Erika

20 - Safeguard

Celadon City

Department Store

21 - Frustration

Celadon City

Game Corner, Team Rocket basis

22 - Solar Beam

Cinnibar Island

Pokemon Mansion

23 - Iron Tail

Celadon City

Game Corner

24 - Thunderbolt

Celadon City

Game Corner

25 - Thunder

Route 10

Power Plant

26 - Earthquake

Viridian City

Gym, na het verslaan van Giovanni

27 - Return

Route 12

Route 12

28 - Dig

Cerulean City
Celadon City

Huis waar eerst de politie voor stond
Department Store

29 - Psychic

Saffron City

Huis in het zuiden van de stad

30 - Shadow Ball

Celadon City

Game Corner

31 - Brick Brake

S.S. Anne
Celadon City

S.S. Anne
Department Store

32 - Double Team

Safari Zone

Safari Zone

33 - Reflect

S.S. Anne
Celadon City

S.S. Anne
Department Store

34 - Shock Wave

Vermillion City

Gym, na het verslaan van Lt. Surge

35 - Flamethrower

Celadon City

Game Corner

36 - Sludge Bomb

Rainbow Island 5

Team Rocket HQ

37 - Sandstrorm

Victory Road

Victory Road

38 - Fire Blast

Saffron City
Cinnibar Island

Silph Co.
Gym, na het verslaan van Blaine

39 - Rock Tomb

Pewter City
Saffron City

Gym, na het verslaan van Brock
Silph Co.

40 - Aerial Ace

Route 9

Route 9

41 - Torment

Saffron City

Silph Co.

42 - Facade

Rainbow Island 6

Rainbow Island 6

43 - Secret Power

Route 24
Celadon City

Route 24
Department Store

44 - Rest

Route 9

Route 9

45 - Attract

Route 24
Celadon City

Route 24
Department Store

46 - Thief

Mt. Moon

In de grot

47 - Steel Wing

Safari Zone

Safari Zone

48 - Skill Swap

Route 12

Route 12

49 - Snatch

Celadon City

Team Rocket basis

50 - Overheat

Victory Road

Victory RoadHM
Lokatie
Waar te vinden
01 - Cut

S.S. Anne

Krijg je van de kapitein na het verslaan van je rivaal

02 - Fly

Route 16

Route 16

03 - Surf

Safari Zone

Safari Zone

04 - Strength

Safari Zone

Geef de bewaker zijn gouden tanden

05 - Flash

Route 2

Praat met de onderzoeker als je 10 Pokémon hebt

06 - Rock Smash

Rainbow Island 1

Rainbow Island 1

07 - Waterfall

Rainbow Island 4

Rainbow Island 4

Top