[www.nikospokemonsite.nl] Ruby/Sapphirel PokÚmart Lijst Terug naar de hoofdpagina
Terug naar Ruby/Sapphire IndexRUBY/SAPPHIRE POK╔ MART LIJST
Hieronder een lijst van de Ruby/Sapphire PokÚ Marts (en wat ze verkopen), in de volgorde waarin je ze tegenkomt in het spel.
De Items voor de Secret Base staan in een aparte lijst: Secret Base Items

Oldale Town (voordat je de PokÚdex hebt)
 • Potion 300
 • Antidote 100
 • Parlyz Heal 200
 • Awakening 250


 • Oldale Town (nadat je de PokÚdex hebt)
 • PokÚ Ball 200
 • Potion 300
 • Antidote 100
 • Parlyz Heal 200
 • Awakening 250


 • Petalburg City (als je nog geen 4 Badges hebt)
 • PokÚ Ball 200
 • Potion 300
 • Antidote 100
 • Parlyz Heal 200
 • Awakening 250
 • Escape Rope 550
 • Repel 350
 • X Defend 550
 • X Attack 500
 • X Speed 350
 • Orange Mail 50


 • Petalburg City (als je 4 Badges hebt)
 • PokÚ Ball 200
 • Great Ball 600
 • Potion 300
 • Super Potion 700
 • Antidote 100
 • Parlyz Heal 200
 • Awakening 250
 • Escape Rope 550
 • X Defend 550
 • X Attack 500
 • X Speed 350
 • Orange Mail 50


 • Rustboro City
 • PokÚ Ball 200
 • Potion 300
 • Super Potion 700
 • Antidote 100
 • Parlyz Heal 200
 • Escape Rope 550
 • Repel 350
 • X Defend 550
 • X Attack 500
 • X Speed 350


 • Slateport City
 • PokÚ Ball 200
 • Great Ball 600
 • Potion 300
 • Super Potion 700
 • Antidote 100
 • Parlyz Heal 200
 • Escape Rope 550
 • Repel 350
 • Harbor Mail 50


 • Slateport City Markt (rechts beneden)
 • TM 10 Hidden Power 3000
 • TM 43 Secret Power 3000


 • Slateport City Markt (midden links)
 • Protein 9800
 • Iron 9800
 • Carbos 9800
 • Zinc 9800
 • Calcium 9800
 • HP Up 9800


 • Mauville City
 • PokÚ Ball 200
 • Great Ball 600
 • Super Potion 700
 • Antidote 100
 • Parlyz Heal 200
 • Awakening 250
 • X Defend 550
 • X Attack 500
 • X Speed 350
 • Guard Special 700
 • Dire Hit 650
 • X Accuracy 950


 • Mauville City Casino
 • TM32 Double Team 1500 Coins
 • TM29 Psychic 3500 Coins
 • TM35 Flamethrower 4000 Coins
 • TM24 Thunderbolt 4000 Coins
 • TM13 Ice Beam 4000 Coins


 • Verdanturf Town
 • Great Ball 600
 • Nest Ball 1000
 • Super Potion 700
 • Antidote 100
 • Parlyz Heal 200
 • Awakening 250
 • Burn Heal 250
 • Ice Heal 250
 • Repel 350
 • X Special 350
 • Fluffy Tail 1000


 • Fallarbor Town
 • Great Ball 600
 • Super Potion 700
 • Antidote 100
 • Parlyz Heal 200
 • Escape Rope 550
 • Super Repel 500
 • X Special 350
 • X Attack 500
 • X Speed 350
 • X Defend 550
 • Dire Hit 650
 • Guard Special 700


 • Lavaridge Town
 • Great Ball 600
 • Super Potion 700
 • Antidote 100
 • Parlyz Heal 200
 • Awakening 250
 • Burn Heal 250
 • Revive 1500
 • Super Repel 500
 • X Speed 350


 • Fortree City
 • Great Ball 600
 • Ultra Ball 1200
 • Super Potion 700
 • Hyper Potion 1200
 • Antidote 100
 • Parlyz Heal 200
 • Awakening 250
 • Revive 1500
 • Super Repel 500
 • Wood Mail 50


 • Lilycove City, 1e verdieping (2F)
 • Potion 300
 • Super Potion 700
 • Hyper Potion 2500
 • Max Potion 1200
 • Revive 1500
 • Repel 350
 • Super Repel 500
 • Max Repel 700
 • Wave Mail 50
 • Mech Mail 50


 • Poke Ball 200
 • Great Ball 600
 • Ultra Ball 1200
 • Escape Rope 550
 • Full Heal 600
 • Antidote 100
 • Parlyz Heal 200
 • Burn Heal 250
 • Ice Heal 250
 • Awakening 250
 • Fluffy Tail 1000


 • Lilycove City, 2e verdieping (3F)
 • X Speed 350
 • X Special 350
 • X Defend 550
 • X Attack 500
 • Dire Hit 650
 • Guard Spec 700
 • X Accuracy 950


 • Protein 9800
 • Iron 9800
 • Carbos 9800
 • Calcium 9800
 • Zinc 9800
 • HP Up 9800


 • Lilycove City, 3e verdieping (4F)
 • TM 17 Protect 3000
 • TM 20 Safeguard 3000
 • TM 33 Reflect 3000
 • TM 16 Light Screen 3000


 • TM 38 Fire Blast 5500
 • TM 25 Thunder 5500
 • TM 14 Blizzard 5500
 • TM 15 Hyper Beam 7500


 • Lilycove City, 4e verdieping (5F)
  Alleen Items voor de Secret Base, kijk hier: Secret Base Items

  Lilycove City, 5e verdieping (6F)
 • Fresh Water 200
 • Soda Pop 300
 • Lemonade 350


 • Mossdeep City
 • Ultra Ball 1200
 • Net Ball 1000
 • Dive Ball 1000
 • Hyper Potion 1200
 • Full Heal 600
 • Revive 1500
 • Max Repel 700
 • X Attack 500
 • X Defend 550


 • Sootopolis City
 • Ultra Ball 1200
 • Hyper Potion 1200
 • Max Potion 2500
 • Full Heal 600
 • Revive 1500
 • Max Repel 700
 • X Attack 500
 • X Defend 550
 • Shadow Mail 50


 • Ever Grande City
 • Ultra Ball 1200
 • Hyper Potion 1200
 • Max Potion 2500
 • Full Restore 3000
 • Full Heal 600
 • Revive 1500
 • Max Repel 700